Syyskokouksen satoa 2014

 

Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistyksen syyskokous pidettiin Vartiokylän kirkolla 22.11.2014.

Kokouksemme tärkeimpänä päätöksenä oli uuden puheenjohtajan valinta Hannele Luukkaisen siirtyessä pois yhdistyksen tärkeimmän toimihenkilön tehtävästä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pekka Majuri. Hän on asunut pitkään Vartiokylässä ja on Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen.

Kokouksessa pitivät esitelmiä yhdistyksen hallituksen jäsenet omista vastuualueistaan: Keijo Ekman/edunvalvonta, Pekka Majuri/Itä-Helsingin näkyvyys Helsingin kaupungin budjetissa ja Hannele Turunen/omakotitalkkaritoiminta alueellamme. Ohessa aiheista tarkemmin:

Edunvalvonta on yksi omakotiyhdistyksemme toiminnan kannalta tärkeimmistä asioista. Olemme jakaneet edunvalvonnan kahteen osa-alueeseen; asuinalueemme kokonaisuuteen liittyvät asiat, jotka Pekka Majuri esitti ja paikallisiin osa-alueisiin liittyvät asiat, jotka allekirjoittanut esitteli.

Kaavoituksen osalta vuoden aikana on käsittelyssä ollut vai kaksi suppean alueen muutoskäsittelyä, yksi rakennusoikeuden lisäys sekä yksi kaavan tiivistäminen.

Seuraamme jatkuvasti mitä kaavoituksen alueella tapahtuu. Liikenteen osalta olemme olleet tiiviissä yhteistyössä alueen liikennesuunnittelijan kanssa. Olemme käsitelleet sekä lähiajan, että pitkän tähtäimen suunnitelmat sekä saattaneet suunnittelijan tietoon havaitsemamme epäkohdat työstämistä varten. HSL:n kanssa olemme keskustelleet bussien aikataulujen sovittamisesta tasaisemman palveluverkon aikaansaamiseksi. Kutsuplus-bussien toiminta-alueen laajentamisesta on käyty keskustelua  HSL:n suunnittelijan kanssa. Asumisen kustannuksista olemme käsitelleet sähköenergian kilpailuttamista ja saaneet aiheesta artikkelin Helsingin Sanomiin. (Keijo Ekman)

 

 

Aiheeni oli "Miten Itä-Helsinki näkyy kaupungin budjetissa?". Totesin mm. seuraavaa: Tiukasta budjettikurista ja valtuustostrategian mukaisesta investointikatosta johtuen myös Itä-Helsingin monia suuria hankkeita joudutaan lykkäämään. Kaupungin vuoden 2015 merkittäviin rakennushankkeisiin sisältyy kuitenkin useita Itä-Helsingin kohteita, mm. kouluja, päiväkoteja, liikuntapuistoja sekä Kehä I:n ja Kivikontien eritasoliittymä. Merkittäviä aluerakentamiskohteita ovat Myllypuro-Roihupelto, Vuosaari ja Östersundom. Erityisesti Östersundomin rakentaminen kymmenien tuhansien asukkaiden kaupunginosaksi vaikuttaa pitkällä aikavälillä myönteisesti koko Itä-Helsingin kehitykseen. (Pekka Majuri)

 

Omakotitalkkaritoiminnan työnjohtajana vapaaehtoistyötä tekevä Hannele Turunen kertoi alueemme vireästä omakotitalkkaritoiminnasta. Kaikilla yhdistyksemme jäsenillä on mahdollisuus käyttää tätä edullista apua joka on perustettu helpottamaan ikääntyvien asukkaiden mahdollisuutta asua pidempään kodissaan kun pystytään selviytymään päivittäisistä askareista. Palvelun hinta on 8,- €/tunti minimiveloituksen ollessa kahden tunnin hinta. Palvelun voi tilata suoraan omakotitalkkareilta. Kotikylälehdessä on jokaisessa numerossa sivu jossa on lisätietoa asiasta ja talkkareiden yhteystiedot. Tällä hetkellä Vartio- ja Mellunkylän alueella palvelee kaksi omakotitalkkaria. (Hannele Turunen)