Syyskokousterveisiä 2013


Yhdistyksen syyskokous pidettiin Vartiokylän kirkolla 23.11.2013  klo. 13.00. Tilaisuus alkoi  perinteisesti kakkukahveilla.

Varsinaista kokousta edelsi Helsingin kaupungin Vartio-ja Mellunkylän   liikennensuunnittelusta vastaavan liikenneinsinööri Jussi Jääskön alustus. Hän kertoi alueen liikenneturvallisuuteen ja tieverkon suunnitteluun liittyvistä näkökohdista. Keskustelu aiheen ympärillä viritti monenlaista keskustelua.

Kokouksessa puhetta johti Yrjö Salorinne. Kokouksessa oli paikalla 30 henkilöä. Kokous hyväksyi yhdistyksen toimintasuunnitelman  ja talousarvion vuodelle 2014. 

Toimintaa jatketaan edellisten vuosien suuntaviivojen mukaisesti . Kotikylälehteä tulee ilmestymään 4 numeroa vuoden 2014 aikana . Yhdistys on uudistanut kotisivunsa ja niiden kehittämistä vuorovaikutteisemmiksi jatketaan.

Omakotitalkkaritoimintaa jatketaan kahden omakotitalkkarin voimin.

Yhdistys järjestää tulevan vuoden aikana  kulttuuriretkiä, puutarhamatkoja lähilaueille ja harrastekursseja.  Joulukalenteritoiminta jatkuu entiseen tapaan,  Pop-up  ravintolatoimintaa kehitetään ja kyläkirpputoritoimintaa on tarkoitus myös laajentaa.

Edunvalvontatyössä tärkeitä vaikuttamisen kohteita ovat kaavoitus, elueen liikennesuunnitelmat ja liikenneturvallisuus sekä ympäristön viihtyvyyden kehittäminen. Tärkeää on kiinnittää huomiota asukkaiden arjen sujumisen kannalta tärkeisiin palveluihin.

Syyskokous hyväksyi  yhdistyksen jäsenmaksun pitämisen ennallaan eli 25 euroa.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Hannele Luukkainen. Hallitukseen valittiin  Hannele Turunen, Arto Lind, Terttu Haavisto, Kirsi Ukkonen, Anne Salmia-Sarlin, Keijo Ekman, Elina Lehmusvuo , Pekka Majuri ja Satu Siitonen-Heinäluoma.


Kokouksen puolesta Satu Siitonen-Heinäluoma, sihteeri