Vuosi 2012 syyskokousterveisiä

 

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Vartiokylän kirkolla 24.11.2012  klo. 13.00. Tilaisuus alkoi  perinteisesti kahvituksella.

Ennen kokousta kuultiin Nina Nygreniä ympäristökeskuksesta, joka kertoi kuluttajien energianneuvontahankkeesta. Jari Viinasta ympäristökeskuksesta kertoi eri lämmitysjärjestelmistä ja lisäksi paikalla oli myös Pirjo Pekkarinen-Kanerva rakennusvirastosta kertomassa lupamenettelyistä. 

Kokouksessa puhetta johti Yrjö Salorinne. Kokouksessa oli paikalla 20 henkilöä. Kokous hyväksyi yhdistyksen toimintasuunnitelman  ja talousarvion vuodelle 2013.

Toimintaa jatketaan 2012  suuntaviivojen mukaisesti. Kotikylälehteä tulee ilmestymään 3-4 numeroa vuoden aikana . Yhdistys on uudistanut kotisivunsa ja niiden kehittämistä vuorovaikutteisemmiksi jatketaan.

Omakotitalkkaritoimintaa jatketaan kahden omakotitalkkarin voimin.

Yhdistys järjestää tulevan vuoden aikana  kulttuuriretkiä ja harrastekursseja.  Joulukalenteritoiminta jatkuu entiseen tapaan,  pop-up  ravintolatoimintaa kehitetään ja kyläkirpputoritoimintaa on tarkoitus myös laajentaa.

Edunvalvontatyö  ja oman alueen kaavoitusta koskevat asiat  kuuluvat myös yhdistyksen toimintaan vuoden 2013 aikana. Erityisesti tavoitteena on vaikuttaa aluekierrätyspisteiden saamiseen alueelle lisää, Jouko-bussin reitistöä pyritään kehittämään alueen asukkaiden näkökulmasta. Pyrimme vaikuttamaan  myös Itäkeskuksen uusiin liikennejärjestelyihin, jotta ne olisivat alueen asukkaiden toiveiden mukaisia.

Syyskokous hyväksyi lisäksi jäsenmaksukorotuksen  eli yhdistyksen jäsenmaksu on vuoden 2013 alusta 25 euroa.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Hannele Luukkainen. Hallitukseen valittiin Martti Rantanen, Hannele Turunen, Arto Lind, Terttu Haavisto, Kirsi Ukkonen, Anne Salmia-Sarlin, Eeva Salonen, Keijo Ekman, Elina Lehmusvuo ja Satu Siitonen-Heinäluoma.


Kevätkokousterveisiä 2012

 

VMOKY:n kevätkokous pidettiin lauantaina 31.3. 2012 perinteisesti Vartiokylän kirkolla.

Tilaisuus aloitettiin kahvittelemalla ja kuuntelemalla Helsingin kaupungin kaavoitussuunnitelmista alueellamme. Kaupungin arkkitehti Heikki Näveri oli kertomassa tulevista suunnitelmista. Tilaisuus oli havainnollinen ja informatiivinen.

Kevätkokouksessa puhetta johti Yrjö Salorinne. Asioina olivat vuoden 2011 toiminnan arviointi. Vuoden 2011 toimintakertomus hyväksyttiin. Lisäksi vahvistettiin vuoden 2011 tilikertomus , kuultiin toiminnantarkastajien lausunto ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus vuoden 2011 tileistä.

Kokousyleisöstä toivottiin Kotikylälehteen  tietoa Soraharjuntien ja Lallukan aluetta koskevista muutoksista ja  jatkosuunnitelmista. Asia otetaan esiin myös seuraavassa syyskokouksessa. Lisäksi lehteen ja syyskokouskäsittelyyn toivottiin lisätietoa Helsingin Energian suunnitelmista alueen  sähkölinjojen rakentamisesta.

Kokouksen päätteeksi kuultiin vielä yhdistyksen tulevan kevään ja kesän teatteri -ja ulkomaanmatkoista pieni esitys.

Terveisin Satu Siitonen-Heinäluoma, kokouksen sihteeri