Toimintakertomus 2020

21.03.2021

Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys ry 14.12.2020Toimintakertomus 2020

Vartio-Mellunkylän Omakotiyhdistys on Helsingin kaupungissa toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on parantaa asumisviihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä koko asuinalueella.

  1. Yhdistyksen hallitus 2020

Yhdistyksen toimintaa on vuonna 2020 johtanut hallitus (8 jäsentä) seuraavalla kokoonpanolla ja vastuilla:

Puheenjohtaja: Tuomo Hanhivaara

Varapuheenjohtaja: Keijo Kekkonen

Sihteeri: Laura Tirronen

Rahastonhoitaja, jäsenkirjanpito: Kirsti Kaskikari (05/2020 alkaen)

Nettisivujen ylläpito: Kirsti Kaskikari

Omakotitalkkaritoiminta: Ahti Varis

Tapahtumajärjestelyt: Heidi Hautala, varalla Laura Tirronen

Kotikylä-lehden toimitussihteeri ja päätoimittaja: Petra Tuominen ja Prisca Leclerc

Kotikylä-lehden jakeluasiat: Heidi Hautala

Edunvalvonta: Keijo Kekkonen

Kotikylä-lehden ilmoitusmyynti: kaikki hallituksen jäsenet

Hallituksessa ei aloittanut uusia jäseniä.

Hallitus on kokoontunut kauden aikana yhdeksän kertaa. Osa kokouksista on jouduttu COVID19 -tilanteen vuoksi pitämään etäkokouksina.

  1. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäsenistömme lukumäärä on hieman laskenut. Vuoden 2020 lopussa se oli 846 (tilanne 22.11.2020), kun se vuoden 2019 vaihteessa oli 890 henkilöä.

  1. Edunvalvonta

Yhdistyksen edunvalvontaa on hoidettu kattojärjestö Omakotiliiton suuntaan liittovaltuustossa Tuomo Hanhivaaran kautta ja liittohallituksessa Osmo Turusen kautta. Yhdistyksen edustajana Helsingin piiri ry:n hallituksessa edusti Keijo Kekkonen. Varahenkilönä toimi Heidi Hautala.

Lisäksi yhdistyksen edunvalvontaa on hoitanut yhdistyksen hallituksessa Keijo Kekkonen.

  1. Toiminta ja tiedonkulku

Yhdistyksen omakotitalkkaritoimintaa on pyritetty vuoden aikana yhden talkkarin panoksella. Keväällä toiminnassa oli pieni katkos, koska hakijoita uudeksi talkkariksi edellisen talkkarin kauden tultua päätökseensä ei heti löytynyt. Uusi talkkari Nacer Zegai aloitti työnsä kesällä 2020. Jäsenistö on hyödyntänyt talkkarin palveluja aktiivisesti ja talkkarin työsuorituksia koskeva palaute on ollut pääosin positiivista.

COVID19-pandemia hankaloitti vuonna 2020 mahdollisuuksia järjestää tapahtumia. Keväälle suunniteltua puutarhamatkaa ei voitu toteuttaa matkustusrajoitusten vuoksi ja teatteriretki jouduttiin perumaan. Lisäksi yhdistyksen kevätkokous jouduttiin siirtämään syyskokouksen yhteydessä pidettäväksi. Kasvinvaihto ja avoin puutarhatapahtuma saatiin alkukesästä järjestettyä, kun rajoitukset hieman hellittivät. Syys- ja yhdistetty kevätkokous saatiin pidettyä 22.11.2020, juuri ennen, kuin tilaisuuksia koskevat rajoitteet jälleen tiukkenivat. Tästä syystä suunnitteilla ollutta alueen elävää joulukalenteria ei voitu toteuttaa.

Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista sekä jäsenistöä kiinnostavista alueen ajankohtaisista asioista on tiedotettu jäsenistöä ja muita asukkaita neljä kertaa vuodessa julkaistavalla Kotikylä lehdellä. Lehden ilmettä ja taittoa uudistettiin ja sisältöä kehitettiin vuoden 2020 aikana. Uudistukset saivat jäsenistöltä positiivista palautetta. Lehden jakelu on hoidettu vapaaehtoisten jakajien toimesta. Alueen yrityksiltä on saatu ilmoituksia lehteen tasaisesti. Lehden painatuskulut on rahoitettu ilmoitusmyynnillä. Lisäksi yhdistyksellä on käytössä omat nettisivut ja FB-ryhmä. Näiden kanavien kautta yhdistys on pitänyt yhteyttä jäsenistöönsä ja tiedottanut heille yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi kanavien kautta on saatu palautetta ja kehitysehdotuksia jäsenistöltä. Saadut palautteet ovat liittyneet yhdistyksen toimintaan, asumisviihtyvyyden parantamiseen sekä alueen kehittämiseen.

Yhdistyksen hallitus

Tuomo Hanhivaara Keijo Kekkonen

Ahti Varis Prisca Leclerc

Petra Tuominen Heidi Hautala

Kirsti Kaskikari Laura Tirronen

21.03.2021Toimintakertomus 2020
22.02.2018Yhdistyksen hallitus vuonna 2018
05.12.2017Terveisiä syyskokouksesta!
23.08.2017Kevätkokousterveisiä
02.01.2017Yhdistyksemme hallitus vuonna 2017
27.11.2016Syyskokouksen kuulumisia 2016