Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys ry Helsinki


Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys ry eli VMOKY toimii alueen pientaloasukkaiden (omakoti-, pari- ja rivitalot) yhteistoiminta- ja edunvalvontajärjestönä tehtävänään edistää ja kehittää pientalovaltaista asumismuotoa ja parantaa asumisviihtyvyyttä.

VMOKY:n päämääränä on puutarhakaupungin ilmeen ja monipuolisen rakennustavan säilyttäminen. Yhdistys seuraa aktiivisesti alueensa kehitystä, sen kaavoitusta, maankäyttöä, liikennesuunnittelua ja rakentamista. VMOKY järjestää mm. erilaisia tilaisuuksia alueen asukkaiden ja kaupungin eri viranomaisten kanssa ja edistää osallistumista omaa aluettamme koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Lisäksi yhdistys järjestää erilaisia pientaloasumiseen liittyviä tapahtumia. Jäsenilleen yhdistys tarjoaa ostoetuja alueen yrityksiin. VMOKY tiedottaa toiminnastaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Kotikylä-lehdessä.