Omakotitalkkaritoiminta


Omakotitalkkaritoiminta on ensisijaisesti ikääntyvälle omakotiväestölle tarkoitettu palvelumuoto, joka tarjoaa erilaisia kiinteistön- ja kodinhoitoon liittyviä palveluja. Tämän asumisapuprojektin tavoite on, että seniori-ikäiset omakotiasujat voisivat jatkaa asumistaan omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään.

Projekti on Suomen Omakotiliiton ja Uudenmaan TE-keskuksen yhteisesti käynnistämä projekti. Omakotitalkkareina toimivat pitkäaikaistyöttömät ja projektin toisena tavoitteena on heidän auttamisensa kiinni työelämään.

Mitä omakotitalkkari tekee?

Omakotitalkkarin tehtäviin kuuluvat periaatteessa samat työt, joita omakotiasuja on kotonaan itsekin tehnyt. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi polttopuiden teko ja sisään tuonti, nurmikoiden hoito, pensaiden ja pensasaitojen leikkaus ja hoito, lumenluonti, hiekoitus, siivous ja ikkunoiden pesu. Omakotitalkkari voi myös tehdä pienimuotoisia remonttitöitä. Asiakas järjestää omakotitalkkarille kaikki työssä tarvittavat välineet ja aineet.

Omakotitalkkarin tehtäviin eivät kuulu mitkään luvanvaraiset työt kuten sähkö-, vesi ja viemärityöt. Lisäksi puiden kaato sekä oksien sahaaminen puuhun kiipeämällä on kielletty. Tehtäviin ei myöskään kuulu katolle kiipeäminen ja siellä tehtävät työt kuten lumen pudotus ja räystäskourujen puhdistus. Irtotikkaiden käyttö työtasona on myös kielletty yli 200 cm korkeuden ylittävältä tasolta. Nämä rajaukset johtuvat vakuutusyhtiöiden kanssa tehdyn vastuuvakuutuksen määräyksistä. Jos olet epävarma, mitkä työt ovat sallittuja, ota yhteyttä työnjohtajaan (ks. kohta palvelun tilaaminen).

Omakotitalkkaripalvelut on tarkoitettu vain yhdistyksen henkilöjäsenille. Etusijalla ovat seniori-ikäiset asujat sekä henkilöt, jotka ovat muuten avun tarpeessa. Muut voivat saada palveluja, ,jos työpanosta on vapaana.

Palvelun hinnat

Palvelumaksu on 1.9.2016 alkaen 10 € tunnilta ja pienin veloitus on kahdelta tunnilta eli 20 €.

Yhdistyksen Y-tunnus on 1792049-5

Palvelun tilaaminen

Kun tilaat omakotitalkkaripalveluita ensimmäistä kertaa, ota ensin yhteyttä Ahti Varikseen (puhelin päivisin 050 64293), joka toimii projektin työnjohtajana.

Seuraavat omakotitalkkaritilaukset voit tehdä suoraan talkkareilta. Huomioi, että omakotitalkkarin työaika on keskimäärin kuusi tuntia päivässä ja hänellä saattaa olla useita asiakkaita samana päivänä. Pyri sopimaan seuraava omakotitalkkarin käynti edellisen kerran yhteydessä.

Omakotitalkkarin toimenkuva

Omakotitalkkarin toimenkuva on kirjattu työsopimukseen. Siihen kuuluvat lähinnä fyysiset työsuoritukset kuten pihatyöt( lumenluonti, hiekoitus, nurmikonleikkuu, haravointi, pensasaidan leikkaaminen, oksien silppuaminen, kompostin kääntö, jne), siivous (tavallinen kotisiivous) pienimuotoiset kiinteistön kunnostukset.

Siivoukseen ei kuulu tiskaaminen, sängyn sijaaminen eikä muut henkilöä lähelle tulevat palvelut ( saunottaminen, ruuan valmistus jne.) Pienimuotoisilla kiinteistön kunnostustöillä tarkoitetaan työtä, joka voidaan tehdä jokamiesosaamisella. Ammattityöt jätetään yritysten ja ammatinharjoittajien tehtäviksi.

Omakotitalkkari ei koskaan lähde asiakkaan luota ilmoittamatta siitä. Jos työt on tehty alle arvioidun ajan, käydään keskustelemassa asiakkaan kanssa mahdollisista muista toista tai seuraavan kerran toista mikäli aikaa on jäänyt vain vahan yli.

Kielletyt työt

Omakotitalkkari on työsuhteessa työnantajaansa. Työsuojelulait koskevat tätä työtä. Kiellettyihin töihin kuuluvat tuli-, sähkö-, ja putkityöt. Tulitöitä ei tehdä lainkaan.Tulitöiksi katsotaan sellainen työ, jossa tulta käytetään työstämiseen (hitsaaminen, puhalluslamppu, jne.) Sähkötöihin ei katsota työtä, jossa vaihdetaan hehkulamppu tai valaisin. Tällöinkin on varmistettava, että valaisimesta on katkaistu virta. Putkitöihin ei katsota kuuluvaksi hanan vaihtaminen. Siihenkin ryhdytään vain, jos työ on ennestään tuttua ja työntekijä tuntee osaavansa sen varmasti. Paineistettuun vesijohtoon ei kosketa lainkaan. Tällaiseksi ei katsota puutarhaletkua. Irtotikkaita ei käytetä työalustana kuin hyvin lyhytaikaisessa työsuorituksessa esim. vaihdettaessa ulkovalaisimen lamppua. Irtotikkaat on tarkoitettu noutamiseen ja viemiseen. Omakotitalkkari ei kiipeä katolle eikä siis myöskään työskentele katoilla. Suurin mahdollinen työskentelykorkeus on kaksi metriä. Polttomoottorilla varustettu moottorisaha sekä vastaava raivaussaha kuuluvat kiellettyjen listalle. Ne vaatisivat kypärän visiireineen ja kuulosuojaimet, turvahaalarit kovikkeineen, turvakäsineet ja turvakengät. Sellaista metsurin varustusta ei omakotiasukkaalta löydy. Ketjusahaa eli pöllipekkaa (sähkökäyttöinen) saa käyttää, kun on pukeutunut kunnon työasuun (ei siis sandaaleissa ja shortseissa). Samoin on sähkökäyttöisen trimmerin laita. Sähkökäyttöisissä työkaluissa on oltava joko vanhempi FI- tai uudempi CE-hyväksymismerkintä. Otettaessa sähkölaite käyttöön etenkin ulkotiloissa on varmistettava että sen sähköjohto on ehjä. Klapikonetta saa käyttää, mikäli se on sellainen jonka käyttö edellyttää kummankin käden pitämistä yhtä aikaa painikkeilla liikkeen jatkumiseksi. Ruohonleikkurin terän kiinnitys on myös syytä tarkastaa ennen koneen käyttöön ottamista. Kaikista maali-, ohenne-, liuotin-, pesu-, ja muista purkeista on löydyttävä käyttöohjeet ja niitä tulee noudattaa. On syytä käyttää vain kaupasta saatavia aineita. Erityisen huolella on suhtauduttava kaikkiin puutarhassa käytettäviin myrkkyihin ja niistä annettuihin ohjeisiin.

Vaitiolovelvollisuus asiakkaalta kuullusta

Vaitiolo eli salassapitovelvollisuus koskee kaikkea asiakkaalta kuultua, joka liittyy hänen tai hänen perheenjäsentensä henkilökohtaisiin asioihin. Myös asiakkuus eli keitä asiakkaina on kuuluu salassapidon piiriin. Sama käytäntö on kunnallisilla kodinhoitajilla. Tämä on joko merkitty työsopimuksen liitteeseen tai siitä on erillinen liite.